Εργοστάσια

Βιομηχανικά έργα

Κατά το χρονικό διάστημα 1978-2008, κατασκευάστηκαν (ολόκληρες ή τμήματά τους), μερικές από τις σημαντικότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας, όπως ΑΔΕΛΚΑΝ, SOVEL, ΠΑΥΛΙΔΗΣ,…

Αθήνα

Αμαζόνων 7 - 9, Αθήνα 10435 / Τ. 210 7222 389 / Φ. 210 7222 384

Βόλος

Σπυρίδη 93, Βόλος 38221 / Τ. 24210 351 18 / Φ. 24210 333 51